logo CSB Scoala Europeana

EXAMEN DE BACALAUREAT
sesiunea iunie-iulie 2024

În atenția candidaților,

Candidații vor depune contestațiile în centrul de examen unde au susținut probele, astăzi, 08.07.2024, între orele 12 - 18. Pentru depunerea contestațiilor candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate în original
Model contestație aici
Contestațiile pot fi depuse online la adresa de e-mail csilvic@yahoo.com

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de ÎNGRIJITOR

Rezultate finale concurs aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate selecție dosare aici

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 15.04.2024

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 15.04.2024:

ANUNȚ
examen de promovare în grade trepte profesionale

Rezultat final examen aici

Rezultat interviu aici

Rezultatul selecției aici

Anunț examen promovare în grade trepte profesionale aici

Fișa postului aici

Adeverință de la angajator aici

Raport de evaluare pentru salariatul debutant aici

Raportul salariatului debutant aici

CONCURSUL "ȘTIU ȘI APLIC" 2024

faza județeană

Pentru buna desfășurare a Concursului "ȘTIU ȘI APLIC" precizăm următoarele:

 • Accesul elevilor și îndrumătorilor va fi permis între orele 8.00-8.30
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev
 • Profesorii îndrumători - Sala profesorilor (Sediul I, etajul I)
 • Elevii de la învățământul profesional - Cabinet Matematica 9D (Sediul I, parter)
 • Elevii de la învățământul tehnologic, ciclul inferior - Sala de clasa 11D (Sediul I, parter)
 • Elevii de la învățământul tehnologic, ciclul superior - Cabinet Dendrologie (Sediul I, parter)
 • Elevii de la învățământul teoretic, ciclul inferior și superior - Cabinet Vanatoare (Sediul I, parter)

Important: canditații și îndrumătorii vor fi prezenți la Colegiul Silvic Bucovina, sâmbătă, 30.03.2024, în intervalul orar 8:00-8:30. Elevii vor avea CI sau carnetul de elev.

Materialele pentru pregătire/documentare pot fi consultate aici

Rezultate finale aici

INFORMARE PENTRU ELEVII DE CLASA a XII-a

Centrul Militar Județean Suceava, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale, care se ocupă de promovarea profesiei militare si recrutarea candidațitor - băieți si fete - pentru cariera militară, aduce la cunostința celor interesați că sunt în curs de derulare înscrierile pentru învățământul militar universitar, pentru anul de învățământ 2024-2025.
Pentru detalii click aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 21.02.2024

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 21.02.2024:

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 15.02.2024

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 15.02.2024:

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 30.01.2024

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 30.01.2024:

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de ÎNGRIJITOR

Rezultate finale concurs aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate selecție dosare aici

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2023-2027

Planul de acțiune al școlii PAS 2023-2027

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de
ADMINISTRATOR FINANCIAR IS

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de ÎNGRIJITOR

Rezultate selecție dosare aici

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

ANUNȚ

ORARUL activităților
desfășurate în Săptămâna "Școala Altfel"
anul școlar 2023-2024

Orarul activităților instructiv educative, desfășurate în Săptămâna "Școala Altfel", în anul școlar 2023-2024 poate fi consultat aici

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI DIN SECTORUL PRIVAT
ÎN CADRUL PROGRAMULUI
EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021-2027 (PEO)

  Colegiul Silvic Bucovina, în calitate de Lider Proiect, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali din sectorul privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul "Educatie de Calitate prin Stagii de Practică" ce va fi depus în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO), Prioritate: P08 "Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic", Apel de proiecte: "Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT "Stagii de practică pentru elevi" LA DATA DE 20.10.2023
 1. Anunț selecție PEO/20.10.2023/ora 10:00
 2. Rezultatul procedurii selecție parteneri și raportul procedurii privind selecția partenerilor, 07/11/2023/ ora 16:00
 3. Rezultatul procesului de selecție, 10.11.2023/ora 16:00

Analiza activităților instructiv educative
desfășurate în anul școlar 2022-2023

Raportul activităților instructiv educative, desfășurate în colegiul nostru, în anul școlar 2022-2023 poate fi consultat aici

ANUNȚ

Informații despre protecția datelor cu caracter personal
Pentru detalii click aici

ANUNȚ

Înscrierea în clasa a IX-a, a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, se va face în perioada 20, 21, 24, 25 iulie, la cabinetul de Vânătoare (situat la parter), pe baza următoarelor acte:

 • Cererea de înscriere;
 • Cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere;
 • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
 • Fișa medicală;
 • Copii de pe actele de identitate ale părinților.

Vă așteptăm!

EXAMEN DE BACALAUREAT
sesiunea iunie-iulie 2023

În atenția candidaților,

Candidații vor depune contestațiile în centrul de examen unde au susținut probele. Pentru depunerea contestațiilor candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate în original
Model contestație aici
Contestațiile pot fi depuse online la adresa de e-mail silvicbac23@gmail.com

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ
"SPIRU HARET", ediția a XXII-a, 20 mai 2023

  Filiera teoretică: Profilul real - Științele naturii
  Filiera tehnologică: Profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului
 1. Subiecte IX-XII
 2. Bareme IX-XII
 3. Rezultate IX-XII

La finalul Sesiunii de comunicări științifice a fost realizată revista cu tema "Abordarea predării matematicii în contextul educației STEM".
Pentru a lectura revista vă invităm să efectuați click aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 19.04.2023

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 19.04.2023: Detalii aici

CONCURSUL "ȘTIU ȘI APLIC" 2023
faza județeană

Pentru buna desfășurare a Concursului "ȘTIU ȘI APLIC" precizăm următoarele:

 • Accesul elevilor și îndrumătorilor va fi permis între orele 8.00-8.30
 • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev
 • Profesorii îndrumători vor fi prezenți pentru o mică ședință de instruire în Sala profesorilor (Sediul I, etajul I)
 • Elevii de la învățământul profesional - Cabinet Dendrologie (Sediul I, parter)
 • Elevii de la învățământul tehnologic, ciclul inferior - Cabinet Vânătoare (Sediul I, parter)
 • Elevii de la învățământul tehnologic, ciclul superior - Cabinet Matematică (Sediul I, parter)
 • Elevii de la învățământul teoretic, ciclul inferior și superior - Cabinet Română (Sediul I, Etajul I)

Important!!! Ultima zi de trimitere a formularelor de înscriere este 23 Martie, ora 8.

Important: canditații și îndrumătorii vor fi prezenți la Colegiul Silvic Bucovina, sâmbătă, 25.03.2023, în intervalul orar 8:00-8:30. Elevii vor avea CI sau carnetul de elev.

Formularele de înscriere pentru etapa județeană a Concursului "Știu și aplic" 2023 se vor transmite DOAR în formatul care poate fi descărcat mai jos, la adresa de email: alina_cuciurean@yahoo.com până la data de 23 martie 2023, ora 12.

Formular de înscriere descarcă formular aici

Materialele pentru pregătire/documentare pot fi consultate aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de SECRETAR

Rezultate finale concurs aici

Rezultate concurs interviu aici

Erată aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate concurs proba scrisă aici

Rezultate selecție dosare aici

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 28.02.2023

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 28.02.2023: Detalii aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de TEHNICIAN (silvic) M (studii medii)

Rezultate finale concurs aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate selecție dosare aici

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de SECRETAR

Rezultate selecție dosare aici

Anunț concurs aici

Fișa postului aici

Formular de înscriere aici

Adeverință de la angajator aici

TEMATICA EXAMENELOR DE DIFERENȚĂ

  Tematica examenelor de diferență, ianuarie 2023: Detalii aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 20.12.2022

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 20.12.2022: Detalii aici

ANUNȚ CONCURS POST VACANT
ȘEF DEPOZIT MASĂ LEMNOASĂ

 • Anunț concurs post vacant Șef depozit masă lemnoasă la FORMAŢIA DE EXPLOATARE masă lemnoasă BAZA EXPERIMENTALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC, detalii aici
 • Bibliografie concurs, detalii aici

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 09.12.2022

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 09.12.2022: Detalii aici

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2022-2026

Planul de acțiune al școlii PAS 2022-2026

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 08.11.2022

  Hotărârile Consiliului de Administrație al Colegiului Silvic "Bucovina" din data de 08.11.2022:
 1. Hotărârea C.A. nr. 50/08.11/2022 Detalii aici
 2. Hotărârea C.A. nr. 51/08.11/2022 Detalii aici
 3. Hotărârea C.A. nr. 52/08.11/2022 Detalii aici
 4. Hotărârea C.A. nr. 54/08.11/2022 Detalii aici

ANUNȚ

Anunț cu privire la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2022-2023, detalii aici

BANI DE LICEU
an școlar 2022-2023

Calendarul de desfășurare a programului aici

Model cerere aici

Acte necesare aici

BURSE ȘCOLARE
an școlar 2022-2023

Criterii de acordare a burselor aici

Model cerere bursă merit aici

Model cerere bursă performanță aici

Model cerere bursă studiu aici

Model cerere bursă socială orfan aici

Model cerere bursă socială, în funcție de venitul mediu net lunar în ultimele 12 luni aici

Model cerere bursă socială, medicală aici

Lista olimpiade și concursuri - adresa ME aici

EXAMEN BACALAUREAT
sesiunea august-septembrie 2022

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2022 se va desfășura în patru centre de examen, conform arondării din tabelul de aici

EXAMEN BACALAUREAT
sesiunea iunie-iulie 2022

Anunț aici

Cerere contestații aici

Calendar depunere cereri vizualizare lucrări bacalaureat aici

Recensământul populației și locuințelor

Vă aducem la cunoștință noutatea referitoare la posibilitatea de autorecenzare și autorecenzare asistată din cadrul Recensământului Populației și locuințelor, etapa a 2-a, în perioada 14 martie - 15 mai 2022, prin accesarea www.recensamantromania.ro.

Afiș cu autorecenzarea online click aici

Afiș cu autorecenzarea asistată click aici

Informare "Cum să te autorecenzezi pas cu pas?" click aici

Simpozionul Erasmus+ schimbă vieți -
resurse, impact și idei practice
16.06.2022


Pentru înscriere și alte detalii vizitați:
Agenda simpozionului
Anexe simpozion
Regulament

ANUNȚ INVITAȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE
30.04.2022

Anunț atribuire excursie

Pentru detalii click aici

Anunț lansare invitație excursie

Pentru detalii click aici

Invitație de participare

Pentru detalii click aici

HAI PE NET! 2022
Campania națională de educație și incluziune digitală


Campania Națională de Educație și Incluziune Digitală HAI PE NET este coordonată de Fundația EOS împreună cu o comunitate activă de centre digitale, biblioteci publice, școli și alte organizații și instituții dedicate alfabetizării digitale în Romania. HAI PE NET se desfăȘoară în cadrul ALL DIGITAL Week - o campanie anuală de promovare a competențelor digitale inițiată la nivel european de către organizația ALL DIGITAL. Campania HAI PE NET urmează modelul propus de Good Things Foundation din Marea Britanie prin GET ONLINE WEEK.
Pentru alte detalii vizitați Campanie națională - incluziune digitală

Concursul de poezie "Cuvintele vindecă"

Editura educațională internațională Twinkl organizează Concursul de poezie "Cuvintele vindecă", pentru a marca "Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală" și "Ziua Internațională a Siguranței pe Internet". Pentru înscriere și alte detalii vizitați pagina concursului

CAMPANIE VACCINARE, 09.11.2021

Campanie de vaccinare inițiată de
Consiliul Elevilor de la Colegiul Silvic "Bucovina"

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2021-2025

Planul de acțiune al școlii PAS 2021-2025

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de SUPRAVEGHETOR NOAPTE

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

Rezultate concurs proba scrisă aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate finale concurs aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de PEDAGOG ȘCOLAR

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

EXAMEN BACALAUREAT
sesiunea august-septembrie 2021

Candidații înscriși la Colegiul Silvic "Bucovina" vor susține probele scrise ale Examenului național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021, la Centrul de examen - Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret" Suceava

CALENDARUL examenului național de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021

Pentru detalii click aici

ÎNSCRIERE CLASA a IX-a, an școlar 2021-2022

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în clasa a IX-a se va face începând de duminică, 25 iulie 2021, ora 9.

Vă așteptăm!
Bine ați venit într-o școală de poveste! ❤️

Model cerere de înscriere aici

Model Acord prelucrare date personale aici

EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 3 - iulie 2021

Rezultate finale aici

EXAMEN BACALAUREAT - 2021

Pentru depunerea contestațiilor la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 consultați documentul atașat

Cerere contestație

Pentru descărcare document click aici

CALENDARUL examenului național de bacalaureat 2021

Pentru detalii click aici

CALENDAR - EURO 200

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

Pentru detalii click aici

EXAMEN BACALAUREAT 2021

PERIOADA DE INSCRIERE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT-2021 ESTE 25-31 MAI 2021

EXAMENE CORIGENȚĂ AN ȘCOLAR 2021-2021

Pentru anul școlar 2021-2021 perioada de desfășurare a examenelor de corigență este 5- 20 iulie pentru toate clasele din învătământul liceal și profesional.

Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe în perioada 5-20 iulie sau nu au promovat examenul de corigență vor fi declarați repetenți.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut și promovat examenul de corigență se pot înscrie în perioada 12 -26 iulie pentru susținerea examenului de bacalaureat, sesiunea august septembrie 2021.

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de ȘOFER

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate finale concurs aici

ANUNȚ INVITAȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE

Anunț achiziție bunuri

Pentru detalii click aici

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri

Pentru detalii click aici

Anunț atribuire contract echipamente IT

Pentru detalii click aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de SECRETAR

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

Barem proba scrisă aici

Rezultate concurs proba scrisă aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate finale concurs aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de ÎNGRIJITOR

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs aici

ANUNȚ ATRIBUIRI ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE

Anunț atribuire contract echipamente IT

Pentru detalii click aici

Anunț atribuire contract mobilier școlar

Pentru detalii click aici

Anunț atribuire contract materiale consumabile cartușe și tonere

Pentru detalii click aici

PROIECT "Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare" POCU/633/6/14/ 131616

Model cerere înscriere la selecție

Pentru detalii click aici

Declarație angajament_minori

Pentru detalii click aici

Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Pentru detalii click aici

Declarație privind acordul utilizării datelor cu caracter personal

Pentru detalii click aici

Declarație apartenență etnia rromă minor

Pentru detalii click aici

Anunț selecție

Pentru detalii click aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" organizează concurs pentru postul de SECRETAR

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

Barem proba scrisă aici

Rezultate concurs proba scrisă aici

PROIECT ERASMUS+ KA1 "Strategii inovative pentru un mediu de învățare european" 2020-2022

Anunț selecție particpanți

Pentru detalii click aici

Procedura de selecție

Pentru detalii click aici

ANUNȚ ACHIZIȚII ÎN CADRUL PROIECTULUI ROSE

Anunț achiziții mobilier școlar și echipament IT

Pentru detalii click aici

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri

Pentru detalii click aici

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri

Pentru detalii click aici

Invitație de participare pentru achiziția de bunuri

Pentru detalii click aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Colegiul Silvic "Bucovina" anunță scoaterea la concurs a două posturi de ÎNGRIJITOR

Pentru detalii click aici

Rezultate selecție dosare aici

Rezultate concurs proba practică aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs aici

ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV EDUCATIVE
desfășurată în anul școlar 2019-2020

Analiza activității instructiv educative desfășurată în anul școlar 2019-2020
Detalii
aici

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului "Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare" POCU/633/6/14/ 131616
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Detalii
aici

BACK TO SCHOOL 2020-2021

Dragi elevi, părinți, prieteni ai Colegiului Silvic "Bucovina", începem o nouă poveste, cea a anului școlar 2020-2021. O poveste pe care o vom scrie împreună, mai frumos ca niciodată. Prima filă, cu emoțiile cele mai mari pentru boboci, elevi, pentru viitorii absolvenți, pentru întreaga echipă CSB: FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR, organizată astfel:

 • Ora 9- clasele 12 A,B,C
 • Ora 10- clasele 12 D,E,F,G
 • Ora 11: grupele 1 ale claselor 11 A,B,C,D,E,F liceu- 11 A,B professional
 • Ora 12: grupele 1 ale claselor 10 A,B,C,D,E,F liceu, 10 A,B professional
 • Ora 13: clasele 9 A,B,C
 • Ora 14: clasele 9D,E,F
 • Ora 15: clasele 9A, B învățământ profesional

Vă așteptăm cu emoții imense pe TERENUL DE SPORT AL COLEGIULUI, spațiu pregătit impecabil pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a activităților. Părinții ne pot urmări prin transmisie live a evenimentelor.
Să-nceapă povestea!

Documente medicale necesare la înscrierea întru-un ciclu de învățământ aici

Modele documente DSP aici

ORAR învățământ zi pe clase aici

ORAR zi general pe clase aici

EXAMEN DE BACALAUREAT
sesiunea august-septembrie 2020

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2020 se va desfășura în perioada 24 august - 5 septembrie. Înscrierea candidaților este programată în intervalul 13 - 24 iulie 2020. Documentele-tip de înscriere - completate și semnate - pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ - centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ.

  Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 - 27 august, astfel:
 • 24 august: Limba și literatura română - E.a)
 • 25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)
 • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării - E.d)

Calendar vizualizare teze bacalaureat aici

PROGRAMUL "ȘCOALA DE ACASĂ"

Criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului "Școala de acasă", Declarația pe propria răspundere și Cererea se găsesc aici

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI
Proiectul "Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare 2020"

Anunț selecție experți click aici

Model declarație disponibilitate click aici

Model cerere înscriere la concurs click aici

Anunț desfășurare interviu click aici

Rezultate probă de verificare a eligibilitatii administrative click aici

Rezultate interviu click aici

Rezultate finale ale procesului de recrutare și selecție a experților click aici

EXAMEN DE BACALAUREAT
sesiunea iunie-iulie 2020

În atenția candidaților,

Contestațiile se depun după următorul program:
- 30 iunie 2020 între orele 16-20
- 1 iulie 2020 între orele 8-12
Candidații vor depune contestațiile în centrul de examen unde au susținut probele. Pentru depunerea contestațiilor candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate în original și câte o copie a cărții de identitate pentru fiecare probă la care contesta rezultatul.
Conform legislației în vigoare contestațiile (model contestație aici) însoțite de o copie a cărții de identitate se pot depune și online pe adresa csilvic@yahoo.com

Comisia de bacalaureat CE1158

Rezultate finale bacalaureat click aici

EXAMEN DE CERTIFICARE
a calificării profesionale pentru absolvenții
învățământului profesional cu durata de 3 ani

TEME PROIECTE PROPUSE click aici

Înscrierea se va realiza online în perioada 22-26 iunie
Cererile vor fi trimise pe adresa de email csilvic@yahoo.com

Rezultate examen de certificare a calificării profesionale nivel 3 click aici

EXAMEN BACALAUREAT 2020

Calendar bacalaureat 2020 click aici

CERERE ȘI PROCEDURĂ ÎNSCRIERE BACALAUREAT

 • Descarcă cererea click aici
 • Completează cu majuscule
 • Semnează cererea
 • Trimite cererea împreună cu copie CI, copie certificat de naștere și copie foaie matricolă pe adresa csilvic@yahoo.com
 • Dacă ai de plătit taxa pentru repetare susținere probe, te rugăm să te prezinți la școală.
 • După trimiterea documentelor în format electronic, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0728 955 710 pentru confirmarea primirii, în intervalul orar 8:30-16:00, în datele de 9.06.2020 și 10.06.2020.

Mulțumim!
Dacă sunt neclarități, sunați la 0230 314093.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul școlar 2019-2020 click aici

EXAMEN CERTIFICARE
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 2020

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat click aici

Ordinul MEC nr. 4321 din 22/05/2020, Metodologie examen certificare învățământ profesional click aici

PLAN ȘCOLARIZARE, an școlar 2020-2021

Planul de școlarizare pentru nivelele liceal și profesional, an școlar 2020-2021 click aici

OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL, an școlar 2020-2021

Oferta educațională pentru învățământul profesional, an școlar 2020-2021 click aici

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Planul de acțiune al școlii PAS 2019-2023

SESIUNE EXAMENE CORIGENȚĂ
02-05.09.2019

Anunț sesiune examene corigență aici

Nota M.E.N. cu privire la completarea perioadelor de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2018-2019 aici

Admiterea candidaților pentru clasa a IX-a
învățământul seral și cu frecvență redusă - 2019

Calendar admitere aici

Plan școlarizare aici

EXAMEN BACALAUREAT
anul școlar 2018- 2019

Ordinul 4830/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2019 aici

Modificare grafic de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profsional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019 aici

Ordinul 4824/30.08.2018 privind graficul de desfășurarea a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profsional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018-2019 aici

Procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale aici

CROSUL COLEGIULUI SILVIC "BUCOVINA"
Ediția a IV-a, 27 mai 2019

ÎNSCRIERE ALERGĂTORI aici

ÎNSCRIERE VOLUNTARI aici

REZULTATELE CONCURSULUI "ȘTIU ȘI APLIC",
faza județeană, 19.04.2019

Rezultatele concursului pe teme de sănătate și securitate în muncă "ȘTIU ȘI APLIC", faza județeană aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE, 19.11.2018

Colegiul Silvic "Bucovina", anunță scoaterea la concurs a următorului post:

 1. LABORANT M Detalii aici

Rezultate concurs proba scrisă aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE, 02.07.2018

Colegiul Silvic "Bucovina", anunță scoaterea la concurs a următorului post:

 1. MUNCITOR / BUCĂTĂRIE Detalii aici

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2017-2022

Planul de acțiune al școlii PAS 2017-2022

ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV EDUCATIVE desfășurate în anul școlar 2016-2017

ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV EDUCATIVE, an școlar 2016-2017 RAPORT ACTIVITATE

ANUNȚ EXAMEN BACALAUREAT 2018

În atenția absolvenților din seria curentă și seriile anterioare

Perioada de înscriere UNICĂ, pentru sesiunea iunie-iulie 2018 a examenului de Bacalaureat 2018 este conform calendarului de Bacalaureat 2018, 29 ianuarie 2018- 2 februarie 2018 pentru toate categoriile de candidați, conform metodologiei, inclusiv pentru cei din seriile anterioare sau cei cu situații speciale. Detalii aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE, 08.12.2017

Colegiul Silvic "Bucovina", anunță scoaterea la concurs a următorului post:

 1. LABORANT M Detalii aici

Rezultate selectie dosare aici

Rezultate concurs proba scrisă aici

Rezultate concurs interviu aici

Rezultate concurs aici

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE, 17.05.2017

Colegiul Silvic "Bucovina", anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 1. post temporar vacant de INFORMATICIAN Detalii aici
 2. post temporar vacant de SECRETAR Detalii aici
 3. post vacant de MUNCITOR I (FOCHIST) Detalii aici
 4. Rezultate proba scrisă aici Rezultate proba practică aici

 5. post vacant de PAZNIC Detalii aici
 6. Rezultate proba scrisă aici Rezultate proba practică aici

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2016-2020

Planul de actiune al scolii PAS 2016-2020

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2015-2016

Planul de actiune al scolii PAS 2015-2016

Simulare examen național de Bacalaureat 2017

Rezultatele la simularea examenului național de Bacalaureat, desfășurat în perioada 13 - 17 martie 2017, pot fi accesate aici

Primăvara digitală la Colegiul Silvic "Bucovina"
Hai pe Net 2017!

Colegiul Silvic "Bucovina" răspunde din nou provocărilor adresate de Fundația EOS România în Campania pan-europeană Get Online Week 2017! Fundația EOS România va organiza și în acest an Campania "Hai pe Net!" - o campanie care își propune să aducă cât mai mulți români în spațiul virtual. Campania se va desfășura în perioada 27 martie - 2 aprilie 2017 în colaborare cu 117 organizații, instituții și ONG-uri din România.

BUGET 2017 PE TITLURI DE CHELTUIELI

Bugetul pe titluri de cheltuieli din anul 2017 poate fi accesat aici

SESIZARE NEREGULI

Va informam ca sesizarea neregulilor sau a disfunctionalitatilor la examenele nationale se poate face prin:

 1. TEL. VERDE NATIONAL 0800801100 telefon gratuit
 2. Site-ul http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
 3. TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR 0800816230 - telefon gratuit

COMUNICAT PRESĂ

Reprezentanți ai 24 de licee tehnologice, ai mediului de afaceri și ai autorităților, s-au aflat la Bușteni, în perioada 24-26 octombrie, la tabăra Adoptă un liceu 2014 pentru a descoperi cum pot lucra mai bine împreună. Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediție, a fost organizat de către Școala de Valori și Asociația ROI, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Ministerului Tineretului și Sportului. Mai multe informații aici

GRAFIC INSPECȚII SPECIALE

Candidații repartizați pentru a susține INSPECŢIA SPECIALĂ la disciplina SILVICULTURĂ pe data de 02.06.2014 aici, la disciplina EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT în perioada 10-11.06.2014 aici și la disciplina LIMBA ENGLEZĂ pe data de 11.06.2014 aici

GRAFIC CORIGENȚE

Clasa a XII-a : 7-8 august 2013
Notă: elevii care nu participă în perioada 7-8 august se pot înscrie în sesiunea din 2-6 septembrie 2013; elevii care participă la examenul de corigențe sesiunea 7-8 august, dar nu promovează, nu au dreptul de a participa în sesiunea septembrie.

Clasele IX-XI, liceu și învățământ profesional
2-6 septembrie 2013

ÎNSCRIERE AN ȘCOLAR 2013-2014 seral, frecvență redusă, școala tehnică postliceală

Seral  și frecvență redusă
23 iulie – 1 septembrie 2013
Notă: înscrierile se fac pe bază de dosar.  Documente necesare:

 • Cerere de înscriere  (de la secretariatul școlii)
 • Certificat naștere, carte identitate, certificat de căsătorie (după caz) – în copie, fără a fi legalizate
 • Adeverință cu notele și media general ă – obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a
 • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII
 • Adeverința medical eliberată de medicul de familie din care să rezulte că elevul este clinic sănătos

Școala tehnică postliceală
23 iulie – 1 septembrie 2013
Dosarul de înscriere va conține:

 • cerere de înscriere (de la secretariatul  școlii) - în copie, fără a fi legalizate
 • diploma de bacalaureat sau, în cazul în care acest examen nu a fost promovat, certificatul de absolvire al liceului
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 • adeverință medicală  eliberată de medicul de familie din care să rezulte că elevul este clinic sănătos

PROGRAMUL ”ALEGE-ȚI DRUMUL !”

Un program de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic care vă oferă posibilitatea de a vă califica într-o meserie încă de pe băncile şcolii şi de a obţine astfel mai repede un loc de muncă plătit.

mai multe...