logo CSB Scoala Europeana

DIRECTOR adjunct - prof. POPESCU Ramona Carmen

Experienţa profesională

2006 – în prezent – Director adjunct la Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
2000 – 2006 – Consilier educativ la Colegiul Silvic „Bucovina”Câmpulung Moldovenesc
1995 - 2013 – Profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

Predarea disciplinei Biologie
 Membru în Consiliul de administraţie al şcolii.
 Membru al Corpului Naţional de experţi în managementul educaţional.
 Profesor metodist la disciplina Biologie al IŞJ Suceava
 Membru în Consiliul Consultativ la disciplina Biologie al IŞJ Suceava
 Diriginte-îndrumător de colective de elevi (clase)
 Coordonatorul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul Silvic „Bucovina”
 Coordonatorul Comisiei pentru elaborarea şi verificarea Planului de Acţiune al Şcolii   
 Coordonatorul Comisiei pentru activităţile centrate pe elev
 Coordonator al Departamentului de Marketing
 Coordonator al Comisiei pentru parteneriate şi proiecte europene
 Coordonator al comisiei metodice a diriginţilor din Colegiul Silvic „Bucovina”
 Membru în Comitetul de Consiliere Şcolară şi Orientare privind cariera
 Membru al Comisiei pentru reactualizarea Regulamentului intern al şcolii
 Membru în Comisia de curriculum la Colegiul Silvic „Bucovina
 Membru în Comisia pentru asigurarea securităţii, de monitorizare şi rezolvare a  problemelor disciplinare ale elevilor
 Membru în Comisia pentru mobilitatea personalului didactic
 Membru în Comisia pentru curriculum
 Evaluator extern pentru Asigurarea calităţii din partea IŞJ Suceava