logo CSB Scoala Europeana

PROIECTE ŞI PARTENERIATE

PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

  PROIECT ERASMUS+ KA1
  SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY
  2020-2022

  Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc se bucură de selecția proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare KA1 "Strategii inovative pentru un mediu de învățare european” 2020-2022".
  Scopul proiectului "Strategii inovative pentru un mediu de învățare european”" este asigurarea unui mediu favorabil de dezvoltare profesională și personală a tuturor elevilor, în vederea creșterii incluziunii lor în mediul școlar și social, prin valorificarea competentelor dobandite de cadrele didactice la cursuri de formare prin programe europene.
  Proiectul de față susține formarea unui numar de 21 de cadre didactice titulare din școală aparținând tuturor ariilor curriculare, cu diferite responsabilități în cadrul școlii, membri ai comisiilor metodice locale și județene, care vor participa în 8 fluxuri la cursuri oferite de furnizori de curs cu experiență, care se pliaza pe nevoile noastre de formare. Furnizorii de curs aleși sunt: Dorea Educational Institute - Limassol (Cipru), ITC International - Praga (Cehia), ESMOVIA- Valencia (Spania), Together - Porto (Portugalia) și Erasmus Learning Academy - Bologna (Italia).
  Detalii aici
  • Rezultate finale ale procesului de selecție aici
  • Rezultate interviu aici
  • Rezultate verificare dosare aici

  LANSARE PROIECT ERASMUS+ KA1 VET
  "CES – Calitate în Economie și Silvicultură" 2020-2022

  În cadrul proiectului "Calitate în economie și silvicultură (CES)", Colegiul Silvic ”Bucovina”, în calitate de beneficiar, își propune formarea de competențe practice și pedagogice pentru a facilita inserția absolvenților pe piața muncii printr-un sistem educațional european.
  Proiectul are o durata de 24 de luni în cadrul căruia se vor desfășura 2 mobilități pentru cadrele didactice, a câte 6 participanți/flux, total 12 profesori care vor participa la activități de job shadowing în Valencia, Spania timp de 5 zile.
  Detalii aici
  • ANUNȚ selecție - profil economic aici
  • ANUNȚ selecție - profil silvicultură aici
  • Calendarul de selecție al elevilor aici
  • Model cerere înscriere la selecție aici
  • Declarație - angajament minori aici
  • Declarație cu privire la evitarea dublei finanțăriaici
  • Declaratie privind acordul utilizării datelor cu caracter personalaici
  • Acord prelucrare date aici
  • Rezultatul probei de eligibilitate administrativă aici
  • Rezultatul probei de interviu aici
  • Rezultate finale ale procesului de selecție aici

  PROIECT ERASMUS+ KA1
  SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY
  2017 - 2019

  Prin participarea la proiectul "PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ŞANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE LA NIVEL EUROPEAN" 2017-2019 profesorii participanți la cursurile de formare au dobândit cunoștințe privind metodele didactice inovative si creative utilizate la nivel european pentru atragerea tuturor elevilor spre scoală, spre valorile educației si care sa răspundă nevoilor individuale de formare si dezvoltare. Prin metodele aplicate, profesorii vor urmări sa asigure cadrul favorabil de învățare si implicare pentru toți elevii, eliminând discriminarea de orice tip si sa susțină incluziunea acestora in mediul educațional si social. Prin formarea unei atitudini deschise, colaborative, de implicare, de empatizare cu elevii si părinții lor, cadrul didactic va ști sa intervină eficient in rezolvarea problemelor legate de abandonul școlar.

  Mobilități desfășurate în cadrul proiectului:

  1. La cursul: Preventing Early School Leaving (Slovenia), 29.10.2017 – 04.11.2017, http://www.erasmuspluscourses.com/preventing-early-school-leaving.html au participat trei profesori care au dobândit următoarele competențe:
  • de învățare de metode și abordări pentru înțelegerea, gestionarea, motivarea si cooperarea cu adolescenți vulnerabili emoțional.
  • de implementare de noi metode de lucru cu elevii care au dificultăți de învățare.
  • de integrare a instrumentelor TIC și a noilor tehnologii în procesul de predare și educație
  • de utilizare a strategiilor de lucru cu elevii care au o stima de sine scăzută
  • de consiliere a elevilor cu risc de părăsire timpurie a scolii si a părinților acestora
  Imagini de la curs aici și aici

  2. La cursul: INCLUSIVE EDUCATION: TACKLING WITH CLASSROOM DIVERSITY AND EARLY SCHOOL LEAVING, GRECIA, 13.11.2017 – 17.11.2017, http://www.trainingcentre.gr/training-courses/38-inclusive-education-tackling-with-classroom-diversity-and-early-school-leaving au participat patru profesori care au dobândit următoarele competențe:
  • de identificare si înțelegere a elevilor cu dificultăți de învățare
  • de identificare a elevilor cu nevoi individuale de învățare si de utilizare a metodelor adecvate de evaluare ale acestora
  • de proiectare a curriculei si a lecțiilor pentru susținerea tuturor elevilor
  • de elaborare a planurilor individuale de educație
  • de utilizare a tehnicilor de predare si învățare care sa răspundă diferitelor nevoi individuale
  • de colaborare cu comunitatea de educație si cu părinții pentru a sprijini toți elevii
  • de dezvoltare a planurilor de prevenire a părăsirii timpurii a scolii
  Imagini de la curs aici

  3. La cursul: WE AVOID DROPOUTS IN SCHOOLS AND - THE WAY OF FINLAND , 03.07.2018 – 08.07.2018, https://www.edukarjala.com/dropouts au participat trei profesori care au dobândit următoarele competențe:
  • de cooperare cu serviciile sociale
  • de prevenire si rezolvare a cazurilor de agresiune in scoală prin intermediul programului KIVA aplicat in scoală finlandeza
  • de susținere a elevilor si părinților aflați in situații dificile
  • de consiliere pentru angajare a elevilor după absolvire
  • de orientare a elevilor spre învățământul profesional pentru a evita abandonul școlar
  • de asigurare a unui mediu sigur in cazul unui comportament antisocial, crima
  Imagini de la curs aici

  4. La cursul (ITC)Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes Praga, 10.12.2018 – 14.12.2018, http://www.itcinternational.eu/erasmusplus/approaching-multicultural-issues-and-mixed-ability-classes au participat patru profesori care au dobândit următoarele competențe:
  • de aplicare de tehnici de lucru la clase eterogene de elevi și cu aptitudini mixte, asigurând incluziunea diferitelor minorități în învățământul de masă
  • de utilizare a unei abordări unitare de incluziune pentru toți elevii, in scopul creșterii calității educației si formarii
  • de identificare a factorilor de risc si a diferitelor tipuri de bariere, prejudecăți culturale si stereotipuri
  • de aplicare a activităților inovatoare intervenționale pentru a spori sinergiile dintre educație si cercetare
  • de utilizare a stilurilor de învățare ale elevilor in aplicarea instrucțiunilor si sarcinilor diferențiate
  • de dezvoltare a creativității si gândirii critice a elevilor
  • de promovare a valorilor democratice, nediscriminării care sa susțină egalitatea de șanse privind accesul la educație
  • de utilizare eficienta a TIC si de alfabetizare digitala - de creare de materiale, instrumente pedagogice si de bune practici inter-culturale pentru a sprijini dezvoltarea organizaționala - de cultivare a respectului reciproc prin incorporarea valorilor educaționale si de formare comune, utilizând strategii de învățare diferite - de dezvoltare profesionala continua prin promovarea pedagogiilor inovatoare, care sunt adaptate la nevoile elevilor din diverse medii socio-economice și culturale - de construirea in viitor de rețele de cooperare cu colegii din alte tari europene pentru promovarea experiențelor de învățare prin schimburi de idei - de comunicare in limbi străine pentru a extinde vocabularul profesional si a promova diversitatea lingvistica larga in cadrul UE
  Imagini de la curs aici

  5. La cursul Addressing diversity and equality in classroom, Plymouth, Anglia, 18.03.2019 – 26.03.2019, http://amberinitiatives.co.uk/Trainings_Diversity_and%20_Equality.html au participat patru profesori care au dobândit următoarele competențe:
  • de dezvoltare a cunoștințelor despre medii socio-culturale ale elevilor proveniți din grupurile dezavantajate.
  • de explorare a sensului egalității de șanse
  • de a răspunde diferențiat nevoilor elevilor cu diverse origini.
  • de conștientizare a reglementărilor privind egalitatea europeana
  • de explorare a politicilor care promovează in practica egalitatea de șanse
  • de cooperare transnaționala si schimb de bune practici in domeniul educației pentru internaționalizarea instituției de învățământ
  Imagini de la curs aici


  PROIECTUL privind Învățământul Secundar (ROSE) 2018-2022

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 02.12.2018

  Prin prezenta vă informăm că, Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Consiliere psihopedagogică.

  Colegiul Silvic "Bucovina" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru consilierea psihopedagogică, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură.

  Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Consiliere psihopedagogică aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ORAR activități pedagogice și de sprijin Proiect ROSE

  Rezultatele selecției elevilor participanți în proiectul ROSE:

  1. clasa a IX-a aici
  2. clasa a X-a aici
  3. clasa a XI-a aici
  4. clasa a XII-a aici

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 25.11.2018

  Prin prezenta vă informăm că, Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de achiziţie a bunurilor: Laptop, Videoproiector, Imprimantă, Router, Tablă interactivă, Bănci și Scaune, Toner și cartușe.

  Colegiul Silvic "Bucovina" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

  Lot 1: Mobilier școlar
  1. Bănci 16 buc
  2. Scaune 30 buc
  Lot 2: Echipament IT
  1. Laptop-uri 16 buc
  2. Videopreiector 1 buc
  3. Tabla interactivă 1 buc
  4. Imprimantă 1 buc
  5. Router 1 buc
  6. Toner xerox - 4 bucățiCartuș negru imprimantă compatibil cu imprimanta HP laser jet 2025 black – 14 bucăți
  7. Cartuș negru imprimantă compatibil cu imprimanta HP laser jet 2025 color – 1 set (1 buc roșu, 1 buc albastru, 1 buc galben, 1 buc negru)

  Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri aici
  INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri servicii cartușeaici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri LAPTOP aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri ROUTER WIRELESS aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri SCAUN aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri IMPRIMANTA aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri VIDEOPROIECTOR aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri BANCĂ ȘCOLARĂ aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri TABLĂ INTERACTIVĂ aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri TONER aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri CARTUȘE aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 25.11.2018

  Prin prezenta vă informăm că, Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Consiliere psihopedagogică.

  Colegiul Silvic "Bucovina" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru consilierea psihopedagogică, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură.

  Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Consiliere psihopedagogică aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 05.11.2018

  Prin prezenta vă informăm că Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Profesor de chimie.

  Colegiul Silvic Bucovina a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru profesor de chimie, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură. Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Profesor la disciplina Chimie aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 29.10.2018

  Prin prezenta vă informăm că Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Profesor de chimie.

  Colegiul Silvic Bucovina a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru profesor de chimie, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură. Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Profesor la disciplina Chimie aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  Procedura de selecție elevi

  Procedura de selecție profesori

  PROIECT ERASMUS+ KA1
  SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY

  Proiectul "PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ŞANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE LA NIVEL EUROPEAN" 2017-2019 abordează problemele legate de incluziunea socială şi prevenirea abandonului şcolar prin pregătirea a 18 cadre didcatice titulare ale şcolii la cursuri de formare europene.

  Anunţ selecţie participanţi aici

  Procedură selecţie particpanţi aici

  PROGRAMUL ”ALEGE-ȚI DRUMUL!”

  Un program de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic care vă oferă posibilitatea de a vă califica într-o meserie încă de pe băncile şcolii şi de a obţine astfel mai repede un loc de muncă plătit.

  mai multe...

  PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS

  I.  “LES CHEMINS DU SAVOIR”  (CĂILE CUNOAŞTERII) – 2012-2014

  mai multe...

  II.  “LA CULTURE POP EN EUROPE”  (CULTURA POP ÎN EUROPA), proiect în derulare2013-2015

  mai multe...

  PROGRAMUL INTERNAŢIONAL “SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”
  (LeAF – Learning About Forest)

  În anul școlar 2012-2013, la Colegiul Silvic ”Bucovina” se derulează 15 proiecte în cadrul Programului Internațional ”LeAF”.

  mai multe...

  Proiect:  „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale ID 57551, POSDRU

  La finalul anului 2010, Colegiul Silvic „Bucovina” a aplicat şi a câştigat un proiect prin POSDRU, devenind centru naţional de resurse pe domeniul Silvicultură şi prelucrarea lemnului, având posibilitatea de a coordona o reţea partenerială de alte 5 instituţii de învăţământ din acest domeniu din România, care au aplicat la acest proiect.

  Numele rețelei parteneriale este ”Pădurea - viață și artă”.

  Asociația ”EUROPEA ROMANIA”

  Este asociaţia şcolilor din România, cu profil Resurse naturale şi protecţia mediului. Cuprinde 19 grupuri şcolare şi colegii tehnice, printre care şi Colegiul Silvic "Bucovina" - membru fondator. Asociaţia are ca scop încurajarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu instituţii similare din Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii umane în acord cu cerinţele moderne de gestionare a resurselor naturale europene şi a mediului înconjurător. Asociaţia pune accent deosebit pe rolul şi importanţa schimbărilor profesionale şi educative europene, precum şi pe adaptarea mentalităţii culturale şi atitudinii profesionale a beneficiarilor, conform cerinţelor europene

  Programul Phare TVET 2004-2006

  este un program de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic pentru reabilitarea şi dotarea a 150 de şcoli din mediul urban şi rural. Investiţiile pentru Colegiul Silvic „Bucovina” au ajuns la 720.000 Euro şi au constat în reabilitarea sediului I şi dotarea celor 17 cabinete şi laboratoare cu material didactic la standarde europene.

Programul PISA

 • a demarat la Colegiul Silvic “Bucovina” în al treilea ciclu de evaluare pe domeniul Ştiinţe în octombrie 2006. Este o evaluare standardizată internaţional, proiectată împreună de către ţările participante, fiind introdusă în România şi alte 11 ţări începând din anul2000.

 • PISA acoperă trei domenii principale: citire/lectură; matematică; ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste informaţii (indicatori contextuali referitori la relaţia dintre rezultatele elevilor şi caracteristicile şcolii lor, precum şi indicatori ai tendinţei, ilustrând modul în care se schimbă rezultatele/performanţele elevilor de-a lungul timpului) vor fi puse la dispoziţia factorilor de decizie şi a opiniei publice. 

  Programul „Casa verde”

  • În iulie 2010, Colegiul Silvic „Bucovina” a câştigat un proiect în valoare de 763.250,4 lei din cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie neconvenţională, lansat de Ministerul Mediului, fiind prima instituţie de învăţământ din judeţul Suceava care beneficiază de acest program. Programul este destinat reabilitării termice a Internatului şcolii şi furnizării de apă caldă din surse geotermale.

  Programul eTwinning

  • a fost implementat în Colegiul Silvic “Bucovina” în 2008 cu proiectul „Endangered animals in our cultures” („Animale în pericol din culturile noastre”), prin colaborarea unei echipe formate din 15 elevi coordonată de profesor Popescu Ramona cu o echipă formată din 12 elevi, coordonată de profesor Monika Dabrowska de la Liceul Odgolnostcalacze- Wroclaw - Polonia. Prin acest proiect elevii şi cadrele didactice din cele 2 licee au realizat o platformă electronică în care au introdus date referitoare la specii de animale aflate pe cale de dispariţie din Polonia şi România, proiectul fiind distins cu diplomă de apreciere din partea programului.