logo CSB Scoala Europeana

PROIECTE ŞI PARTENERIATE

PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

  PROIECTUL privind Învățământul Secundar (ROSE) 2018-2022

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 02.12.2018

  Prin prezenta vă informăm că, Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Consiliere psihopedagogică.

  Colegiul Silvic "Bucovina" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru consilierea psihopedagogică, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură.

  Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Consiliere psihopedagogică aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  Rezultatele selecției elevilor participanți în proiectul ROSE:

  1. clasa a IX-a aici
  2. clasa a X-a aici
  3. clasa a XI-a aici
  4. clasa a XII-a aici

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 25.11.2018

  Prin prezenta vă informăm că, Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de achiziţie a bunurilor: Laptop, Videoproiector, Imprimantă, Router, Tablă interactivă, Bănci și Scaune, Toner și cartușe.

  Colegiul Silvic "Bucovina" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

  Lot 1: Mobilier școlar
  1. Bănci 16 buc
  2. Scaune 30 buc
  Lot 2: Echipament IT
  1. Laptop-uri 16 buc
  2. Videopreiector 1 buc
  3. Tabla interactivă 1 buc
  4. Imprimantă 1 buc
  5. Router 1 buc
  6. Toner xerox - 4 bucățiCartuș negru imprimantă compatibil cu imprimanta HP laser jet 2025 black – 14 bucăți
  7. Cartuș negru imprimantă compatibil cu imprimanta HP laser jet 2025 color – 1 set (1 buc roșu, 1 buc albastru, 1 buc galben, 1 buc negru)

  Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri aici
  INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri servicii cartușeaici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri LAPTOP aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri ROUTER WIRELESS aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri SCAUN aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri IMPRIMANTA aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri VIDEOPROIECTOR aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri BANCĂ ȘCOLARĂ aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri TABLĂ INTERACTIVĂ aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri TONER aici
  FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE bunuri CARTUȘE aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 25.11.2018

  Prin prezenta vă informăm că, Colegiul Silvic "Bucovina", Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Consiliere psihopedagogică.

  Colegiul Silvic "Bucovina" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru consilierea psihopedagogică, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură.

  Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Consiliere psihopedagogică aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 05.11.2018

  Prin prezenta vă informăm că Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Profesor de chimie.

  Colegiul Silvic Bucovina a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru profesor de chimie, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură. Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Profesor la disciplina Chimie aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  ANUNŢ
  DIN DATA DE 29.10.2018

  Prin prezenta vă informăm că Colegiul Silvic Bucovina, Câmpulung Moldovenesc lansează procedura de contractare a serviciilor de consultanță individuală: Profesor de chimie.

  Colegiul Silvic Bucovina a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru profesor de chimie, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi dosarele dumneavoastră de candidatură. Ca urmare se atașează întreaga documentație necesară derulării procedurii.

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANȚĂ - SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI) aici
  Termeni de referință pentru servicii de consultanță Profesor la disciplina Chimie aici

  Responsabil cu realizarea achizițiilor, prof. Gavra Ana

  PROIECT ERASMUS+ KA1
  SCHOOL EDUCATION STAFF MOBILITY

  Proiectul "PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ŞANSE ÎN EDUCAȚIE PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE LA NIVEL EUROPEAN" 2017-2019 abordează problemele legate de incluziunea socială şi prevenirea abandonului şcolar prin pregătirea a 18 cadre didcatice titulare ale şcolii la cursuri de formare europene.

  Anunţ selecţie participanţi aici

  Procedură selecţie particpanţi aici

  PROGRAMUL ”ALEGE-ȚI DRUMUL!”

  Un program de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic care vă oferă posibilitatea de a vă califica într-o meserie încă de pe băncile şcolii şi de a obţine astfel mai repede un loc de muncă plătit.

  mai multe...

  PROIECTE MULTILATERALE COMENIUS

  I.  “LES CHEMINS DU SAVOIR”  (CĂILE CUNOAŞTERII) – 2012-2014

  mai multe...

  II.  “LA CULTURE POP EN EUROPE”  (CULTURA POP ÎN EUROPA), proiect în derulare2013-2015

  mai multe...

  PROGRAMUL INTERNAŢIONAL “SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”
  (LeAF – Learning About Forest)

  În anul școlar 2012-2013, la Colegiul Silvic ”Bucovina” se derulează 15 proiecte în cadrul Programului Internațional ”LeAF”.

  mai multe...

  Proiect:  „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale ID 57551, POSDRU

  La finalul anului 2010, Colegiul Silvic „Bucovina” a aplicat şi a câştigat un proiect prin POSDRU, devenind centru naţional de resurse pe domeniul Silvicultură şi prelucrarea lemnului, având posibilitatea de a coordona o reţea partenerială de alte 5 instituţii de învăţământ din acest domeniu din România, care au aplicat la acest proiect.

  Numele rețelei parteneriale este ”Pădurea - viață și artă”.

  Asociația ”EUROPEA ROMANIA”

  Este asociaţia şcolilor din România, cu profil Resurse naturale şi protecţia mediului. Cuprinde 19 grupuri şcolare şi colegii tehnice, printre care şi Colegiul Silvic "Bucovina" - membru fondator. Asociaţia are ca scop încurajarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu instituţii similare din Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii umane în acord cu cerinţele moderne de gestionare a resurselor naturale europene şi a mediului înconjurător. Asociaţia pune accent deosebit pe rolul şi importanţa schimbărilor profesionale şi educative europene, precum şi pe adaptarea mentalităţii culturale şi atitudinii profesionale a beneficiarilor, conform cerinţelor europene

  Programul Phare TVET 2004-2006

  este un program de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic pentru reabilitarea şi dotarea a 150 de şcoli din mediul urban şi rural. Investiţiile pentru Colegiul Silvic „Bucovina” au ajuns la 720.000 Euro şi au constat în reabilitarea sediului I şi dotarea celor 17 cabinete şi laboratoare cu material didactic la standarde europene.

Programul PISA

 • a demarat la Colegiul Silvic “Bucovina” în al treilea ciclu de evaluare pe domeniul Ştiinţe în octombrie 2006. Este o evaluare standardizată internaţional, proiectată împreună de către ţările participante, fiind introdusă în România şi alte 11 ţări începând din anul2000.

 • PISA acoperă trei domenii principale: citire/lectură; matematică; ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste informaţii (indicatori contextuali referitori la relaţia dintre rezultatele elevilor şi caracteristicile şcolii lor, precum şi indicatori ai tendinţei, ilustrând modul în care se schimbă rezultatele/performanţele elevilor de-a lungul timpului) vor fi puse la dispoziţia factorilor de decizie şi a opiniei publice. 

  Programul „Casa verde”

  • În iulie 2010, Colegiul Silvic „Bucovina” a câştigat un proiect în valoare de 763.250,4 lei din cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează surse de energie neconvenţională, lansat de Ministerul Mediului, fiind prima instituţie de învăţământ din judeţul Suceava care beneficiază de acest program. Programul este destinat reabilitării termice a Internatului şcolii şi furnizării de apă caldă din surse geotermale.

  Programul eTwinning

  • a fost implementat în Colegiul Silvic “Bucovina” în 2008 cu proiectul „Endangered animals in our cultures” („Animale în pericol din culturile noastre”), prin colaborarea unei echipe formate din 15 elevi coordonată de profesor Popescu Ramona cu o echipă formată din 12 elevi, coordonată de profesor Monika Dabrowska de la Liceul Odgolnostcalacze- Wroclaw - Polonia. Prin acest proiect elevii şi cadrele didactice din cele 2 licee au realizat o platformă electronică în care au introdus date referitoare la specii de animale aflate pe cale de dispariţie din Polonia şi România, proiectul fiind distins cu diplomă de apreciere din partea programului.