logo CSB Scoala Europeana

PROIECT POCU/633/6/14/131616

STAGIILE DE PRACTICĂ - CALEA DE TRANZIȚIE SPRE ANGAJARE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/

Întrebări frecvente Pentru detalii click aici

Rezultate finale Pentru detalii click aici

Rezultate eligibilitate Pentru detalii click aici

Anunț selecție expert comunicare Pentru detalii click aici

Model declarație disponibilitate Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs Pentru detalii click aici

Rezultate finale Pentru detalii click aici

Rezultate interviu Pentru detalii click aici

Rezultate eligibilitate Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă acordare burse, 26.11.2021 Pentru detalii click aici

Model declarație disponibilitate Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs Pentru detalii click aici

Anunț selecție expert Pentru detalii click aici

Rezultate selecție elevi Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă, 26.10.2021 Pentru detalii click aici

Anunț selecție elevi Pentru detalii click aici

17 Protocoale de colaborare încheiate pe parcursul anului școlar 2020-2021, în cadrul proiectului „Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare” POCU/633/6/14/131616 Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă, 29.07.2021 Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei pentru elev minor Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a burse pentru elev major Pentru detalii click aici

Anunț subvenții Pentru detalii click aici

Regulament subvenții Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a bursei pentru elev minor Pentru detalii click aici

Cerere de acordare a burse pentru elev major Pentru detalii click aici

Anunț subvenții Pentru detalii click aici

Regulament subvenții Pentru detalii click aici

Comunicat de Presă, 29.04.2021 Pentru detalii click aici

Chestionar pentru identificarea nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel național/regional/local, adresat agenților economici:
https://forms.gle/UXPBNg4b1YJALRfw9

Rezultate finale ale procesului de recrutare și selecție a tutorilor de practică

Pentru detalii click aici

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative

Pentru detalii click aici

Rezultate ale procesului de selecție a elevilor grupului țintă - Final -

Pentru detalii click aici

Rezultate preliminare ale procesului de selecție a elevilor grupului țintă

Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs

Pentru detalii click aici

Model declarație de disponibilitate

Pentru detalii click aici

Anunț selecție tutori practică

Pentru detalii click aici

Invitație participare la proiect adresată agenților economici

Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la selecție

Pentru detalii click aici

Declarație angajament_minori

Pentru detalii click aici

Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Pentru detalii click aici

Declarație privind acordul utilizării datelor cu caracter personal

Pentru detalii click aici

Declarație apartenență etnia rromă minor

Pentru detalii click aici

Anunț selecție

Pentru detalii click aici

Lansarea proiectului "Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare" POCU/633/6/14/ 131616
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Detalii
aici