"România păşeşte pragul vremurilor moderne fără un
suflet forestier, care este singura garanţie pentru păstrarea
pădurilor şi buna întocmire a economiei forestiere a unei ţări."

M.Dracea
COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA"

CÂMPULUNG MOLDOVENESC

PROIECT POCU/633/6/14/131616

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

STAGIILE DE PRACTICĂ - CALEA DE TRANZIȚIE SPRE ANGAJARE

Rezultate ale procesului de selecție a elevilor grupului țintă - Final -

Pentru detalii click aici

Rezultate preliminare ale procesului de selecție a elevilor grupului țintă

Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la concurs

Pentru detalii click aici

Model declarație de disponibilitate

Pentru detalii click aici

Anunț selecție tutori practică

Pentru detalii click aici

Invitație participare la proiect adresată agenților economici

Pentru detalii click aici

Model cerere înscriere la selecție

Pentru detalii click aici

Declarație angajament_minori

Pentru detalii click aici

Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Pentru detalii click aici

Declarație privind acordul utilizării datelor cu caracter personal

Pentru detalii click aici

Declarație apartenență etnia rromă minor

Pentru detalii click aici

Anunț selecție

Pentru detalii click aici

Lansarea proiectului "Stagiile de practică - calea de tranziție spre angajare" POCU/633/6/14/ 131616
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Detalii
aici