COLEGIUL SILVIC BUCOVINA
CAMPULUNG MOLDOVENESC
MIERCURI 18.12.2013
NUMELE SI PRENUMELE   8-9 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 9-10 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 10-11 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 11-12 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 12-13 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI 13-14 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA 14-15 DISCIPLINA SUBIECTUL LECȚIEI SEMNĂTURA
7-8
Baltag Maria   9C       9F       10G       9E     10A                     PROF. DE SERVICIU              
Bîrgovan Daciana   11E       10B                                          
Blanaru Florentina   12F       12F       12E       11F     12F     12G               Simian Anda                  
Boguș Liviu           11C       11B                   10B       10A       Dascălu Ana Maria                
Buburuzan Dana                           10A     9A     10A       10B      
Cârloanță Evghenia           11F       12G       12E     12D     12F              
Ciulei Despina   11F               11G                                   7 - 8 2p C Latiș Florin                              
Ciupercovici Mihai   11G       12G                                           8 - 14 10 C Piticar Michaiel                            
Corbotiuc Virginia                   9A       9D     11C     11C       9A       14 - 20 10 D Piticar Michaiel                            
Cuciurean Alina   11A       11B       11C                                   8 - 14 10 E Pasinciuc Alina                                
Curea Aurelia                           12D     11G     10F       9C       8 - 14 12 C Flocea Veronica                            
Dascalu Ana Maria   11B       10F       11E                                   8 - 14  2p A Adamciuc Daniel                            
Debren Violeta   10F       9A       11D       11E                           8 - 9 2p B Gavra Ana                                
Frunza Daniela                           9C           9A       9B       9 - 13 2p B Iosep Cristina                                
Gavra Ana           1pB       10F       10G     12G                     13 - 15 2p B Gavra Ana                                
Ghelbere Mihaela   11C       12B       10A       9F     11D     9D               9 - 15 2p C Latiș Florin                                
Grigore Carmen   9F               1pB       10F     10F     1pB                                    Atomei Valeriu                                
Holuță Aurel                                               11C                             Jora Dănuț                                
Hopp Cristina   9D       12D       12D       11B                                                              
Hrițcu Alina                           11D     12A     11D                                                  
Iosep Cristina                                               11G                                          
Latiș Ana   12E       11D       9D                                                                      
Latis Florin   1pC                                                  
Lițu Viorica   12B               1pC       12F     1pB     11B       11A      
Lupescu Nicoleta   10A               11A       11G     11E     11G              
Macar Maria   12A       9B       11F       12A     12E     12E              
Măgurean Cecilia                                       1pC       1pC      
Miroș Liliana   10B       9C       12F       11A     9C                    
Mîrzac Lidia   11D       10G       12A       9A     11F     11A              
Moroșan Birău Oana           11A       9B                                  
Nedelea Raluca   9A                       10B     9F     9B       9D      
Nutescu Gabriela   1pB       1pC               1pB     1pC                    
Popescu Claudiu                           12B     10B     12A       12A      
Popescu Ramona   9E       9D       9C             9B                     DIRECTOR,
Sasu Mihaela   12D       12A       12B                                  
Simian Anda                           11C     9D     9F       11B       DR: ING. CUCIUREAN  CRISTIAN
Știrbu Leonte   12G       12E               9B     11B     9C              
Șuhani Lăcrămioara                                 10G     9E              
Ștefan Ionuț           11G       9F             9E     12D              
Țăranu Oana   10G       9E                                          
Totoescu Viorel   9B       10A       10B       1pC     11A     11F              
Zaharia Cornelia           11E       9E       12G     12B     11E